Den senaste generationen av GPS/GSM spårare. Huvudsyftet är att proffsen inte skall kunna hitta den med scanner, och ökar då chansen att hitta det stulna fordonet.  Efter att DSM4 har blivit konfigurerat går den in i sov läge och i detta läge avger den ingen elektomagnetisk strålning. Vilket gör den omöjlig att hitta med hjälp av scanner.               

Den senaste generationen av GPS/GSM spårare. Huvudsyftet är att proffsen inte skall kunna hitta den med scanner, och ökar då chansen att hitta det stulna fordonet.

Efter att DSM4 har blivit konfigurerat går den in i sov läge och i detta läge avger den ingen elektomagnetisk strålning. Vilket gör den omöjlig att hitta med hjälp av scanner.

 

 

 

 

 

Comment