Utställning av GPS spårsystem och dieselvärmare på

Aximas Entreprenaddagar i Tumbergs grustag. Mycket olika maskiner som kunderna kunde provköra. 

 

upload.jpg
upload.jpg
upload.jpg

Comment